Uden for klinikkens åbningstider

Har du akut behov for hjælp uden for klinikkens åbningstid, bedes du kontakte din praktiserende læge eller vagtlæge.
Du kan døgnet rundt ringe til Psykiatriens Rådgivningstelefon, Region Midtjylland (tlf.: 78 47 04 70).
Psykiatrisk Rådgivningstelefon tilbyder anonym rådgivning til patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise.