Vi er

Vecheslav Bedulin

Speciallæge i psykiatrien

Færdiguddannet som læge i år 2000

Overlæge i akutmodtagelsen og Skadestuen,  Aalborg Universitetshospital i Psykiatrien.

Overlæge for Enhed for Selvmords- forebyggelse i Aalborg Universitetshospital i Psykiatrien.

Psykiatrisk konsulent på et bosted for borgere med psykiatriske lidelser.

Overlæge i ambulatorium for ADHD og personlighedsforstyrrelser, Regionshospitalet Randers.

Ledende overlæge i Klinik 2

(Ambulatorium for ADHD, personlighedsforstyrrelser, Ambulatorium for Psykoser,

Retspsykiatrisk ambulatorium),

Regionshospitalet Randers

Heli Assad

Lægesekretær

Uddannet lægesekretær i 2002

Sundhedskommunom i 2013 og chefsekretæruddannelse i 2014


Jeg har i 10 år arbejdet som lægesekretær på Aarhus Kommunehospital og Aarhus Universitetshospital. 

Herefter harjeg i 9 år arbejdet som sekretær for afdelingsledelsen, R &  S, Aarhus Universitetshospital

Siden 2010 været lægesekretærkonsulent hos en privat speciallægeklinik

Brian Hartman Vestergaard

Ergoterapeut

Uddannet ergoterapeut i 2002.

Har siden 2004 arbejdet i regionspsykiatrien med ambulant behandling i akut fase samt individuelle såvel som gruppeforløb for mennesker med ADHD og personlighedsforstyrrelse.

Jeg arbejder ud fra en kognitiv og psykodynamisk tilgang og har løbende været på kursus i kognitiv terapi og psykodynamisk terapi.

I klinikken ansvarlig for psykoedukative samtaler.