Psykiske sygdomme

Oversigt over psykiske sygdomme

Mani og Bipolar lidelse

​Grundlæggende handler sygdommen om perioder med depressive symptomer, perioder med hypomane og maniske symptomer eller blandingstilstande

Depression

Depression er en alvorlig sygdom, og kan ikke sammenlignes med almindelig sorgreaktion eller nedtrykthed. Det er normalt for de fleste mennesker at gennemleve sorg og kriser i løbet af et langt liv, uden at det giver anledning til en depressiv periode. Dog kan alvorlige kriser blive starten på en depression hos personer, der er disponeret herfor

Angstlidelser

Selvom angst er en almindelig følelse, som alle mennesker oplever fra tid til anden, kan angsten blive så dominerende i ens liv, at den forringer livskvaliteten og hverdagen.

ADHD

​ADHD er en psykisk sygdom, der er meget hyppig. Der er cirka 250.000 danskere, der har ADHD. Sygdommen begynder i de tidligste barneår før man starter i skole. De klassiske symptomer er distraktabilitet, koncentrationsvanskeligheder, hyperaktivitet, indre uro samt impulsivitet.

Personlighedsforstyrrelser

​En personlighedsforstyrrelse er en psykiatrisk lidelse, hvor man har afvigende træk ved sin personlighed. Dette vil vise sig i form af urimelige eller uforståelige reaktioner i mange personlige og sociale situationer.

PTSD

Posttraumatisk stressforstyrrelse (forkortet PTSD) er en relativt langvarig og af og til vedvarende tilstand. PTSD kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker, krig, katastrofer og overgreb.

Psykiatrisk speciallægeklinik i Aarhus

I hjertet af Aarhus ligger den psykiatriske speciallægeklinik City Psykiatrien. Find os på Store Torv 10, 4. th, 8000 Aarhus.

(+45) 88 44 05 31
klinik@citypsykiatrien.dk