Udredning og behandling

Behandlingen er gratis med en henvisning fra din praktiserende læge

Første konsultationer

Ved de første konsultationer vurderes, om du har en psykisk sygdom, der kræver psykiatrisk behandling.

Sædvanligvis bliver det afklaret i løbet af 1 – 5 samtaler.

Ved samtalerne vil du bl.a. blive spurgt om dine symptomer og tidligere psykisk sygdom.

Forsamtalerne afsluttes med, at vi taler om konklusionen og hvad der videre skal ske.

Behandling

Hvis du tilbydes behandling, vil du få information om, hvad behandlingen indebærer.

Nogle gange kan klinikken ikke tilbyde behandling, men så vil du blive informeret om evt. andre muligheder. I så fald får din praktiserende læge besked, og I skal aftale, hvad der videre skal ske.

Pårørende

Du er velkommen til at tage dine pårørende med til konsultationerne.

Afslutning

Ved den afsluttende samtale bliver du informeret om prognose og om anbefalinger til evt. videre behandling.
Hvis du har givet tilladelse til det, vil din praktiserende læge få tilsendt en kort orientering om forløbet.

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at møde til en konsultation, skal du ringe afbud i god tid.

Klinikken har venteliste, og det er vigtigt, at din tid kan tilbydes til en anden patient.

Udredning og behandling i klinikken forudsætter, at du møder stabilt til alle aftaler.

I modsat fald bliver udrednings-/behandlingsforløbet afsluttet.

Hvis du bliver syg igen

Hvis du bliver syg igen (efter behandlingen er afsluttet), skal du kontakte din praktiserende læge.
Lægen vurderer, hvad der herefter skal ske.

Behov for akut psykiatrisk hjælp

Ved behov for akut psykiatrisk hjælp kan klinikken kontaktes i telefontiden, såfremt du er i behandlingsforløb her.
Hvis det ikke er muligt at kontakte klinikken kan du henvende dig til lægevagten eller psykiatrisk akutmodtagelse.

Psykiatrisk rådgivningstelefon i Region Midtjylland: (+45) 78 47 04 70.
Psykiatrisk Rådgivningstelefon tilbyder anonym rådgivning til patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise.

Lægevagten i Region Midtjylland: (+45) 70 11 31 31.

Alternativt kan du kontakte landsdækkende Livslinien(+45) 70 20 12 01 i tidsrummet kl. 11.00 – 05.00

Psykoterapi/psykoedukation

Klinikken kan tilbyde psykodynamisk behandling – det vil bero på en individuel vurdering efter de første samtaler.

Behandlingen foregår primært i grupper.

Der er også mulighed for at tilbyde psykoedukative samtaler af ½ times varighed

Psykiatrisk speciallægeklinik i Aarhus

I hjertet af Aarhus ligger den psykiatriske speciallægeklinik City Psykiatrien. Find os på Store Torv 10, 4. th, 8000 Aarhus.

(+45) 88 44 05 31
klinik@citypsykiatrien.dk